Technické listy a odkazy

 

www.cemex.cz

Technické listy: AnhyLevel, AlfaLevel, CemLevel, PoroFlow

http://www.specialni-produkty.cz/ke_stazeni.html

 

www.tbgprazskemalty.cz

Technické listy: Anhyment, Cemflow, Poriment

http://www.tbgprazskemalty.cz/fileadmin/user_upload/ke_stazeni/TBG_PM_Technicke__listy__2013.pdf